Warning: A non-numeric value encountered in /home/ecomarke/public_html/wp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

Permbledhje e Detyrave te Punes:

Menazheri i Blerjeve planifikon, ekzekuton, koordinon dhe finalizon projektet sipas planifikimeve paraprake dhe duke respektuar afatet kohore.

Detyrat:

 • Implementon, menaxhon dhe kontrollon politikat komerciale te komapanise, per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Siguron furnizimet adekuate per plotesimin e nevojave te komapanise duke marre ne konsiderate si aspektet financiare, kualitative dhe logjistike te furnizimit, per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Menaxhon mardheniet me furnitoret per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Implementon dhe menaxhon negociatat me furnitoret, per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Implementon partneritetet dhe strategjite me furnitoret, per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Menaxhon dhe kontrollon ndryshimin e cmimeve nga ana e furnitoreve konform kushteve per te cilat eshte rene dakord ne kontrate, per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Organizon procesin e porosive te mallrave qofshin ato automatike, manuale apo edhe ato qe behen nga ana e furnitorit direkt, per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Menaxhon implementimin e kontratave me furnitoret duke perfshire ketu si aspektet e tregtimit por edhe ato te marketingut per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Menaxhon dhe kontrollon performancen e kategorive, per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Realizon targetet per performancen e kategorive, per programin me te cilin eshte ngarkuar
 • Detyra te tjera funksionale sipas natyres dhe/ose sipas kerkeses se manaxherit te departamentit

Kualifikimet arsimore, profesionale, shkathtesite kyçe, aftesite dhe pervoja:

 • Arsim Universitar (Menaxhim Biznesi );
 • Eksperience pune 1-3 Vjeçare ne pozicione te ngjashme;
 • I certifikuar sipas kerkesave profesionale te postit;
 • Shkathtesi analitike, planifikuese, organizative dhe mbikeqyrese
 • Shkatheti profesionale ne te shkruar dhe komunikim verbal,
 • Njohje e avancuar e MS Office (Excel;Word;Outlook ;PowerPoint);
 • Aftesi per te mbajtur nivel te larte te konfidencialitetit;
 • Patent e kategorise “B”

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjerë shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: info@ecomarket-al.com

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do perzgjidhet.

{"wp_error":"The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}