Warning: A non-numeric value encountered in /home/ecomarke/public_html/wp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

Permbledhje e Detyrave te Punes:

Menaxheri i Marketingut planifikon, ekzekuton, drejton, koordinon dhe finalizon projektet sipas planifikimeve paraprake dhe duke respektuar afatet kohore.

Detyrat:

 • Planifikon arritjen e targeteve strategjike te kompanise ne raport me rritjen e pjeses ne treg, rrtitjen e numrit te konsumatorve, rritjen e pjeses ne xhepin e konsumatorit, dhe mbajtjen e konsumatorit te kenaqur ne afte te gjate
 • Jep sygjerime per te gjitha elementet e marketing miksut:
 • Percaktimin e cmimit ( ne baze te analizes se konsumatorve dhe te konkurences)
 • Percaktimin e Asortimanit ( ne baze te analizes se konsumatorve, konkurences dhe zhvillimeve te OFERTES)
 • Percaktimin e planit promovues (Cfare, kur, ku, sa gjate, si,), bazuar ne zhvillimet ne treg dhe nevojat e konsumatorve
 • Propozon rregullim e brendshem dhe te jashtem te dyqaneve dhe renditjen e mallit ne raftet e rreullta dhe ne ato dytesore
 • Zhvillon programin e rritjes se lojalitetit nga konsumatoret dhe kapjen e konsumatorve te rinje
 • Rekomandon planin per zhvillimin e Private Label dhe te gjitha elementet e Marketing Mix ne lidhje me te
 • Mat dhe monitorin kenaqesin e konsumatorve te Ecomarketit
 • Monitoron zhvillimin e konkurences dhe zhvillimin e nevojave te klientve
 • Drejton kerkimet e tregut per te percaktuar nevoja e tregut dhe mundesite per zhvillim te imazhit te kompanise ne teresi apo produkteve/sherbimeve specifike.
 • Drejton dhe menaxhon zhvillimin e projekteve ne departamentin e vet prej fillimi deri ne mbarim;
 • Percakton qellimet dhe objektivat e projeketeve;
 • Planifikon resurset ne departament dhe pjesemarresit ne nje projekt;
 • Bene propozimet buxhetore ne lidhje me planet e zhvillimeve dhe marketingun e kompanise;
 • Delegon detyra dhe pergjegjesi tek personeli i angazhuar sipas detyres;
 • Monitoron, kontrollon dhe raporton ne teresi aktivetin e marketingut;
 • Ne menyre proaktive menaxhon ndryshimet ne projekte e politika te kompanise;
 • Definon kriteret e suksesit te nje politike apo projekti lidhur me ceshtjen e marketingut;
 • Kujdeset per zhvillimin e imazhit te kompanise;
 • Si dhe zhvillon detyra te tjera te natyres se punes

Kualifikimet arsimore, profesionale, shkathtesite kyce, aftesite dhe pervoja:

 • Arsim Universitar (Menaxhim Biznesi/ Marketing )
 • Eksperience pune 1-3 Vjecare si Menaxher Marketingu;
 • I certifikuar sipas kerkesave profesionale te postit
 • Shkatheti te avancuara analitike, strategjike, planifikuese, organizative, mbikeqyrese dhe keshilluese;
 • Shkatheti profesionale ne te shkruar dhe komunikim verbal,
 • Njohje e avancuar e MS Office (Excel; Word; Outlook; PowerPoint);
 • Aftesi per te mbajtur nivel te larte te konfidencialitetit;
 • Leje drejtimi i kategorise “B”

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjerë shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: info@ecomarket-al.com

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do perzgjidhet.

{"wp_error":"The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}